Namen
Nederlands: Vogelwikke
Frysk: FŻgelwikje
English: Tufted Vetch (Boreal Vetch)
FranÁais: Vesce cracca
Deutsch: Vogel-Wicke
Wetenschappelijk: Vicia cracca
Familie: Vlinderbloemenfamilie, Fabaceae
Geslacht:
Vicia, Wikke
Naamgeving: De naam Vicia komt van het Latijnse woord vincere of vincio (binden of winden), dus een sterk rankende groeiwijze, maar misschien ook van het Griekse bikion of bicion (vaatje), dus een peulvrucht. Cracca is afgeleid vanuit het Sanskriet krak (sierlijk of slank, de groei betreffende).

Beschrijving
Afmeting: 30 tot 200 cm.
Levensduur: Overblijvend. Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).
Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.
Wortels: Diep wortelend met ondergrondse uitlopers.
Stengels: De opstijgende of klimmende stengels kunnen vrijwel kaal zijn, maar ook dicht zijdeachtig behaard.
Bladeren: De bladeren zijn geveerd met 12 tot 20 lijnvormige tot langwerpige, 2 tot 6 mm brede en 0,5 tot 3 cm lange deelblaadjes en een vertakte rank.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Langgsteelde, rijkbloemige (met 10 tot 30 bloemen) trossen, die naar 1 kant zijn gekeerd. Ze zijn ongeveer even lang als de schutbladen. De 0,8 tot 1,2 cm grote bloemen zijn van buiten paars en van binnen blauw, maar soms zijn ze lichtblauw of wit. De bovenste helft van de vlag is verbreed en omhoog gebogen, de plaat van de vlag is ongeveer even lang als de nagel.
Vruchten: Een doosvrucht. De peulen zijn 1 tot 2Ĺ cm lang, bruin, kaal en aan de voet versmald tot een steeltje, dat korter is dan de kelkbuis. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vrij natte tot matig droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkarme tot kalkhoudende, huushoudende grond (alle grondsoorten, behalve hoogveen).
Groeiplaatsen: Bosranden, struwelen, heggen, grazige ruigten, moerassen (rietland), waterkanten, grasland (vochtig, bemest grasland), bermen, dijken, langs spoorwegen (spoorbermen), overhoeken, plantsoenen, zeeduinen (duinvalleien), rolsteenstranden en op de bovenrand van zandige kwelders, die zeer zelden bereikt worden door zeewater.

Verspreiding
Wereld
Vogelwikke - Vicia cracca
Oorspronkelijk in gematigde en koelere streken in Europa en AziŽ. Nu in alle werelddelen.

Nederland

Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Vlaanderen
Vogelwikke - Vicia cracca
Zeer algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

WalloniŽ Algemeen.

Vogelwikke - Vicia cracca

Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)

Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)
B

Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2016 K.M. Dijkstra