Wilde planten in Nederland en België

Tengere distel - Carduus tenuiflorus

Frysk:

English: Slender Thistle

Français: Chardon à capitules grêles

Deutsch: Dünnköpfige Distel

Synoniemen:

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Carduus komt uit het Latijn en betekent Wilde distel of Artisjok. Tenuiflorus betekent met fijne of dunne bloemen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of therofyt.

Hoofdbloei: Juni t/m augustus.

Afmeting: 15-130 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Javier martin - Public Domain


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De al of niet vertakte stengels zijn blauwachtig groen en wit spinnenwebachtig behaard. Tot bovenaan zijn ze breed stekelig gevleugeld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


John Tann -
CC BY 2.0

Bladeren: De bladen zijn langwerpig tot eirond, veerspletig tot gelobd en hebben een stekelige rand. De onderkant is wit spinnenwebachtig behaard.


kuleuven-kulak.be/bioweb


John Tann -
CC BY 2.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Bertrant Bui - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De drie of meer bloemhoofdjes zitten bij elkaar in gedrongen kluwens aan de top van de stengel. De roze-paarse (heel soms witte) hoofdjes zijn 0,6-1 cm en bijna twee keer zo lang als breed. De bloemkroon is naar boven in een tot 2,5 mm lange buis verbreed. De kale, rechtopstaande en rechte omwindselbladen zijn eirond-langwerpig. Het omwindsel is twee tot drie keer zo groot als breed en minder dan 1 cm breed. Het hoofdje valt bij rijpheid in zijn geheel af.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Isidre blanc -
CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Natte vruchten zijn kleverig. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


©2006 Digital Plant Atlas -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (klei, zand en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Dijken in het kustgebied (wierdijken), bermen (verstoorde plaatsen), ruigten (kalkrijke ruigten), bouwterreinen, haventerreinen en zeeduinen (licht ruderale, grazige plaatsen).

Verspreiding

Wereld: Noord-Afrika en Zuidwest- en West-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Schotland. Plaatselijk ingeburgerd in Midden-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Noord-India (Kashmir) en Australië.

Nederland: Zeer zeldzaam. Op Wieringen en misschien nog zeer zeldzaam in de Hollandse duinen.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Het meest in het kustgebied.
Wallonië
: Zeer zeldzaam ingeburgerd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

2001-2022 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL