Wilde planten in Nederland en België

Strandmelde - Atriplex littoralis

Frysk-Strânmelt

English-Grass-leaved Orache

Français-Arroche du littoral

Deutsch-Strand-Melde

Synoniemen

Familie-Amaranthaceae (Amarantenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Atriplex komt van het Griekse a (niet) en trephein (voedend), dus planten, die niet geschikt zijn als voedsel. Littoralis betekent strand- of oeverbewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m september.

Afmeting-30-100 cm.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels


mam.ansp.org - cc by-nc 4.0


mam.ansp.org - cc by-nc 4.0


hasbrouck.asu.edu - cc by-nc 3.0


mam.ansp.org - cc by-nc 4.0

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn sterk vertakt, geribd en met groengele strepen. Zonder horizontaal uitstaande zijtakken.


Bas Kers - cc by-nc-sa 3.0 nl


Bas Kers - cc by-nc-sa 3.0 nl


Hans Toetenel - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bladeren-De lijnvormige of smal langwerpige bladen zijn tot 1½ cm breed en kunnen al dan niet getand zijn (gaafrandig tot dicht getand). De bovenste bladen zijn zittend. Zonder spiesvormige lobben aan de voet.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Eenslachtig. Eenhuizig. Een lange aar, die alleen onderaan bebladerd is. De bloemen zijn groenig tot roze-achtig. De steelblaadjes zijn alleen aan de voet met elkaar vergroeid en min of meer driehoekig met een toegespitste top en enkele zijtanden.


Bas Kers - cc by-nc-sa 3.0 nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De steelblaadjes (de vruchtkleppen) zijn in de vruchttijd vaak aan de voet verhard. De vruchten worden omsloten door driehoekige getande steelblaadjes met enkele knobbeltjes op de rug. Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Hugues Tinguy - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Hugues Tinguy - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op brakke, vochtige, voedselrijke, slikkige grond.

Groeiplaatsen-Op vloedmerken langs de kust die niet bedekt zijn door een laag zand of klei, omgewerkte plaatsen in het kustgebied, enigszins ruderale plaatsen in de duinen, strandvlakten, hoge delen van kwelders (schorren), brak grasland, zilte plekken in het binnenland, soms tijdelijk op opgespoten grond, bermen (aan de rand van gepekelde autowegen), langs zeedijken. Vaak in de smalle overgang van schor naar primaire duintjes of hoger gelegen vegetatie.

Verspreiding

Wereld-Gematigde streken in Europa en Azië.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl