Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Schorrenzoutgras - Triglochin maritima

Andere namen

Frysk: Seesâltgers

English: Sea Arrowgrass

Français: Troscart maritime

Deutsch: Stranddreizack

Verouderde of andere namen: Triglochin maritimum

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Juncaginaceae (Zoutgrasfamilie)

Geslacht: Triglochin (Zoutgras)

Soort: Triglochin maritima

Naamgeving (Etymologie): Triglochin komt van het Griekse tria (drie) en glochis (spits), de vrucht van is van onderen driekantig. Maritima betekent van de zee.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of helofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli en augustus.

Afmeting: 15-50 cm.


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels: Geen uitlopers.


imago.indiana.edu - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


swbiodiversity.org - CC0-1.0


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn kaal. De stengelvoet en de bladbundels staan vaak scheef af. Schorrenzoutgras vormt pollen.

Bladeren: De lijnvormige bladeren zijn halfrond op doorsnede en worden tot 4 mm breed. Ze hebben een driehoekig tongetje van gemiddeld een ½ cm.

Bloemen: Tweeslachtig. De kortgesteelde bloemen groeien in lange aren. De bloemtrossen zijn vrij dicht en verlengen zich maar weinig na de bloei. De bloemen zijn groen en 3-4 mm groot.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een splitvrucht. De vruchten zijn langwerpig-eivormig, 3-6 mm lang en 2-3 mm breed. Ze zitten niet tegen de as aangedrukt. Ze bevatten zes hokken en in alle hokken zitten zaden. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, zilte (zelden niet zilte), slibrijke grond (zand en veen).

Groeiplaatsen: Kwelders (schorren), strandweiden, waterkanten (brak water, greppels en gegraven poeltjes, bij riviermondingen), zeeduinen (strandvlakten met zoet kwelwater uit de duinen en duinvalleien), ingedijkte kwelders, grasland (brak grasland, plekjes met brakke kwel in grasland en soms in onbemest, niet-zilt grasland nabij de kust) en zelden in veengebieden op grote afstand van de kust.

Verspreiding

Wereld: Koude en gematigde streken op het noordelijk halfrond. Noordelijk tot langs de Noordelijke IJszee. Op het zuidelijk halfrond in het zuiden van Zuid-Amerika.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk algemeen in het Waddengebied, vrij zeldzaam in Zeeland en noordelijk Noord-Holland en zeldzaam langs het IJsselmeer.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: sterk afgenomen. Vrij zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam in het kustgebied. Het meest in de Antwerpse polders.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.


Wallonië: Niet in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Flora Batava, deel 4, Jan Kops (1822)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


B
Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

     

© 2001-2019 K.M. Dijkstra