Wilde planten in Nederland en België

Moeraszuring - Rumex palustris

Frysk-Sompesurk

English-Marsh Dock

Français-Patience des marais

Deutsch-Sumpf-Ampfer

Synoniemen

Familie-Polygonaceae (Duizendknoopfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Zuring duidt op de zure smaak van de plant (door de aanwezigheid van oxaalzuur). Rumex komt het Latijnse woord rumex (werpspies), hetgeen slaat op de bladvorm van een aantal soorten. Palustris betekent het moeras bewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm-Therofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-30-100 cm.


© Edwin Dijkhuis - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Daniela Longo - cc by-nc-nd 4.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De rechtopstaande stengels zijn enigszins bochtig. De stelen van de vruchtdragende bloemdekken zijn vrij dik en stijf.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Alessandro Alessandrini - cc by-nc-nd 4.0


Bas Kers - cc by-nc-sa-2.0


Enrico Romani - http://luirig.altervista.org

Bladeren-Zwak giftig. De lijnvormige of langwerpige bladen zijn naar de voet en naar de top versmald.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Louis Rigney - cc by-nc-nd 4.0


Rutger Barendse - freenatureimages.eu

Bloemen-Tweeslachtig. De groenachtig gele bloemen vormen een los vertakte, open bloempluim, met tot bovenaan bebladerde takken.


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Daniela Longo - cc by-nc-nd 4.0


Daniela Longo - cc by-nc-nd 4.0


Alessandro Alessandrini - http://luirig.altervista.org

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchtpluim is geelachtig groen. De vruchten hebben drie vruchtkleppen met dikke, eerst geelachtig groene, maar later bruinrode knobbels en een stompe top. De langwerpige tanden aan de rand van de vruchtkleppen lopen niet in een lange naald uit en ze zijn niet langer (korter tot even lang) dan de knobbels op de vruchtkleppen. Tweezaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Natasja Nachbar - cc by-nc-nd 4.0


Margriet Kampman/Jan van der Meer - cc by-nc-nd 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, vrij open plaatsen (pionier) op natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, soms enigszins zilte grond, langs stilstaand of traag stromend water.

Groeiplaatsen-Vegetatiearme, slikkige plaatsen, langs rivieren, plassen, vijvers, weilandkreken, kanalen en sloten, grindgaten, drooggevallen rivierlopen, nat verruigd grasland, verlaten kleiputten, natte opgespoten vlakten, braakliggende grond, omgewerkte grond en bij mesthopen.

Verspreiding

Wereld-West-, Midden- en Zuid-Europa.

Nederland-Inheems. Algemeen

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl