Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Moeraszoutgras - Triglochin palustris

Andere namen

Frysk: Sompesâltgers

English: Marsh Arrowgrass

Français: Troscart des marais

Deutsch: Sumpf-Dreizack

Verouderde of andere namen: Triglochin palustre

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Juncaginaceae (Zoutgrasfamilie)

Geslacht: Triglochin (Zoutgras)

Soort: Triglochin palustris

Naamgeving (Etymologie): Triglochin komt van het Griekse tria (drie) en glochis (spits), de vrucht van is van onderen driekantig. Palustris betekent het moeras bewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of helofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 15-60 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Sue Mcgaw -
CC BY-NC 4.0


Sue Mcgaw -
CC BY-NC 4.0

Wortels: Met uitlopers.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De voet van de stengels en de bladbundels staat meestal verticaal en niet scheef.

Bladeren: De grasachtige bladeren zijn diep gegroefd, 2 mm breed, hebben een kort, tweetoppig tongetje, vormen een wortelrozet en staan in twee rijen.


Piet Bremer -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0


Mark Parker -
CC BY-NC 4.0


bendingtree -
CC BY-NC 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen vormen samen losbloemige aren zonder schutbladen. De tros is na de bloei verlengd. De bloemen zijn 2-3 mm. Er is geen bloemdek. Elke bloem heeft drie stempels en zes meeldraden.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Bas Kers -
CC-BY-NC-SA-2.0

Vruchten: Een splitvrucht. De vruchten zijn lijnvormig, 0,6-1 cm lang en 1-1½ mm breed. Verder zijn ze knotsvormig en na het opengaan smal pijlvormig. Ze bevatten drie deelvruchtjes. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Jean-Claude Bouzat - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, meestal enigszins verstoorde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, weinig of niet bemeste tot vrij sterk bemeste, al of niet kalkhoudende grond. Ook op brakke grond (veen, klei, leem, zavel en zand).

Groeiplaatsen: Grasland (zilt grasland en grasland), bermen, waterkanten (langs kreken, kanalen, sloten, greppels en beweide uitgetrapte oevers), moerassen (jong trilveen, veenmoerassen, beekdalmoerassen en en slenken in bronveen), zeeduinen (langs drinkpoelen in laag duingrasland, in duinvalleien op open plekjes, langs paden en door duinen omsloten en zelden door de zee bereikte strandvlakten), hoge schorren (kwelders), recent bedijkte kwelders en heide (heidemoerasjes).

Verspreiding

Wereld: Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond en in zuidelijk Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Vrij algemeen in het westen en noorden van het land en vrij zeldzaam in Zuidoost-Fryslân en Drenthe. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam in het kustgebied (het meest in de Polders). Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Wallonië: Zeer zeldzaam. Het meest nog in de zuidelijke Ardennen.
Rode lijst. Ernstig bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Deutschlands flora, deel 4, J. Sturm, J.W. Sturm (1803-1804)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora regni borussici, deel 1, A.G. Dietrich (1832-1833)


Repräsentanten einheimischer Pflanzenfamilien in bunten Wandtafeln mit erläuterndem Text, C. Bollmann (1879-1882)


Fig. 1-15
Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 2 Cyperaceae, deel 3, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


Svensk botanik, deel 2, J.W. Palmstruch e.a. (1803)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 9, J.E. Sowerby (1869)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


La flore et la pomone francaises, deel 2, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1829)


Gramen marinum spicatum alterum
Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)

© 2001-2020 K.M. Dijkstra