Wilde planten in Nederland en België

Kamgras - Cynosurus cristatus

Frysk: Fine raai

English: Crested dog's-tail

Français: Crételle des prés

Deutsch: Wiesen-Kammgras

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Cynosurus komt van het Griekse cynos (van de hond) en oura (staart), hetgeen slaat op de lange, stijve, stoppelige bloeiwijze. Cristatus betekent kamdragend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni en juli (soms weer in de nazomer).

Afmeting: 20-60(-90) cm.


Daderot - Public Domain


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Wortels


Jacques Maréchal - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, grijsgroene stengels zijn weinig of niet behaard. Aan de basis zijn ze meestal bruingeel. Kleine, dichte pollen vormend.


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: Voor het ontplooien zijn de bladen samengevouwen. De bladen zijn fijn gegroefd en 2-3 mm breed. De bovenkant heeft ribben en halverwege halverwege zie je vaak een zwakke insnoering. De bladscheden zijn niet opgeblazen. Het tongetje is kort (1-2 mm) en afgeknot. Aan de rand is het onregelmatig ingesneden.


Daderot - Public Domain


Daderot - Public Domain


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


Astrid -
CC BY-NC 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De dichte aarpluim is lijnvormig, (-1)2-10 cm lang, 0,4-1 cm breed en met zeer korte zijassen. In de aar zie je aartjes met twee tot vijf bloemen en daar tegenover onvruchtbare aartjes in de vorm van kammetjes (de vruchtbare aartjes hebben elk een onvruchtbaar kamvormig aartje aan de voet ). De hoofdas is zigzagsgewijs heen en weer gebogen en heeft twee rijen aartjeskluwens, die naar één kant van de hoofdas zijn gekeerd. De twee kelkkafjes zijn smal, gekield, grotendeels vliezigen met één nerf. Ze komen niet tot aan de top van het aartje. Het lemma van de onderste bloem van het vruchtbare aartje is stekelpuntig tot kort genaald. De helmknoppen van de drie meeldraden zijn paarsachtig. Op het bovenstandig vruchtbeginsel zie je de witte, veervormige stempels.


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


Rasbak -
CC BY-SA 3.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Bildoj -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een graanvrucht. Na de hoofdbloei kunnen de kafjes van vruchtbare en onvruchtbare aartjes zich tot kleine bladeren ontwikkelen, waardoor zonder vruchtvorming nieuwe plantjes kunnen ontstaan. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Dominique Remaud - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Dominique Remaud - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond (allerlei grondsoorten, maar het meest op klei en leem).

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (bemest grasland, weiland, hooiweiden en soms in hooiland), parken, waterkanten (grazige oevers en langs vijvers), begraasde dijken, afgravingen (leem- en kleigroeven), bossen (zonnige plekken langs vochtige bospaden) en zeeduinen (beweide of betreden duinvalleien).

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-Azië, op de Azoren en Europa, behalve in de meest oostelijke delen. Ingeburgerd in Noord-Amerika, India en Nieuw-Zeeland.

Nederland: Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeldzaam in Flevoland.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Vrij algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Deutschlands flora, deel 1, J. Sturm, J.W. Sturm (1796-1798)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 1 Graminae, deel 2, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 8 (1794)


La flore et la pomone francaises, deel 5, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1832)


Svensk botanik, deel 1, J.W. Palmstruch e.a. (1803)

2001-2022 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL