Wilde planten in Nederland en België

Grote weegbree en Getande weegbree - Plantago major

Frysk-Weversblêd en Uttakke weversblêd

English-Greater Plantain (Broadleaf Plantain)

Français-Grand Plantain et Plantain intermédiaire

Deutsch-Breit-Wegerich und Vielsamiger Breit-Wegerich

Synoniemen-Echte grote weegbree

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Weegbree komt al in het Oud-Saksisch voor als wegbreda, samengesteld uit weg en breed, dus een plant die breed op de weg groeit. Plantago komt van het Latijnse Planta pedis en betekent voetzool (de bladeren lijken op een voetzool). Weegbree werd vanuit Europa door de hele wereld verspreid. De Indianen noemde het de voetstap van de blanke, omdat het overal werd gevonden waar de Europeanen geweest waren. Major betekent groter. Intermedia betekent middelste.

Ondersoorten-Grote weegbree (Plantago major subsp. major) en Getande weegbree (Plantago major subsp. intermedia).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m november.

Afmeting-10-50 cm.
Getande weegbree-2-30 cm.

Grote weegbree


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Getande weegbree

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


ErnstA - cc by-sa 3.0


Krzysztof Ziarnek - gfdl


Bernd Sauerwein - cc by-sa 3.0

Wortels-Een penwortel.

Grote weegbree


assets1.specifycloud.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0

Getande weegbree


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De bloeistengels staan rechtop.

Grote weegbree


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


Krzysztof Ziarnek - cc by-sa 3.0

Getande weegbree

© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


David Mercier - cc by-sa 2.0 fr


Henk Soepenberg - Public Domain


Malcolm Storey - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bladeren-De bladen vormen een rozet. De bladen zijn elliptisch tot eirond, zelden lancetvormig en hebben een vrij lange bladsteel. Ze kunnen kaal of verspreid behaard zijn. De hoofdnerven zijn doorschijnend. De bladen liggen vrijwel horizontaal uitgespreid of ze staan schuin omhoog. De bladen zijn bijna rond tot eirond of soms iets langwerpig. Ze zijn meestal vrijwel kaal en plotseling in de vrij lange steel versmald. De top is afgerond. De bladrand is vaak vrijwel gaaf en de nerven (meestal zijn dat vijf tot negen, soms drie) zetten zich voort in de bladsteel.
Getande weegbree-De rozetbladen zijn meestal smaller dan die van Grote weegbree. Ze zijn fijn behaard, eirond tot lijn-spatelvormig, met een min of meer wigvormige voet, die geleidelijk in de steel versmald. Vaak zijn ze (vooral aan de voet) gegolfd-getand. De top is spits. Meestal met drie tot vijf (soms tot zeven) nerven. De vaatbundels zijn minder taai en breken bij het doorscheuren van een blad eerder af dan die van Grote weegbree.

Grote weegbree


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Getande weegbree

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


David Mercier - cc by-sa 2.0 fr


Malcolm Storey - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De aarstelen zijn korter tot weinig langer dan de bladen. De lange aren zijn rolrond. De bloemkroon is bruinachtig groen en de helmdraden zijn witachtig. De aren zijn meestal dichtbloemig. De 3 mm grote bloemkroon is bruinachtig tot geel-groenachtig.
Getande weegbree-De bloeiwijzestengel is opstijgend. Een korte aar,die vooral onderaan meestal minder dichtbloemig is. Aan de voet zijn ze afstaand behaard. De bloemkroon is bruinachtig groen en de helmdraden zijn witachtig.

Grote weegbree


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Getande weegbree


David Mercier - cc by-sa 2.0 fr


Biopix. JC Schou


Malcolm Storey - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - cc by-nc-sa-2.0 uk

Vruchten en zaden-De doosvruchten bevatten vier of meer zaden. De zaden worden door vocht plakkerig. Hierdoor blijven ze aan de vacht van dieren plakken en worden zo verspreid. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Het deksel van de vrucht wordt onderaan niet of nauwelijks door de toppen van de kelkslippen bedekt. Eén vrucht bevat (vier)acht tot tien(vijftien) zaden. Tweezaadlobbig.
Getande weegbree-Het deksel van de vrucht wordt onderaan door de toppen van de kelkslippen bedekt. Eén vrucht bevat (twaalf)vijfien tot achttien(tot zesentwintig) zaden. Vaak zijn de zaden steenrood.

Grote weegbree


Rasbak - cc by-sa 3.0


H. Zell - cc by-sa 3.0


Bff - cc by-sa 3.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Getande weegbree


Arjan Portengen - cc by-nc-sa-3.0


Michael Inden - cc by-nc-nd 3.0


Hanneke Waller - cc by-nc-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Grote weegbree-Zonnige, open plaatsen (pionier en tredplant) op vochtige tot matig droge, matig voedselrijke tot vaak voedselrijke, omgewerkte of betreden grond (alle grondsoorten).
Getande weegbree-Zonnige, open (pionier), vochtige, 's winters vaak onder water staande en 's zomers droog vallende plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak kalkhoudende, verdichte grond. Ook op brakke grond.

Groeiplaatsen-Grote weegbree-Stukgetrapte plekken in weiland, uiterwaarden, speelvelden, belopen grasvelden, bermen, voetpaden, omgewerkte grond, lichte plekken in bossen, op en langs bospaden, tussen straatstenen, ruderale plaatsen, recreatieterreinen, parken, akkers, duinvalleien, langs kreken en drinkpoelen en afgravingen.
Getande weegbree-Akkers, open plekken in grasland, uiterwaarden, duinvalleien, waterkanten, ruderale plaatsen, natte delen van afgravingen en omgewerkte grond.

Verspreiding

Wereld-Alle werelddelen en klimaten. In de tropen met name in gebergten.

Plantago majer

Getande weegbree-Voornamelijk in Europa.

Nederland-Grote weegbree-Inheems. Algemeen.

Getande weegbree-Inheems. Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Grote weegbree-Inheems. Algemeen.

Getande weegbree-Vrij algemeen.

Wallonië-Grote weegbree-Inheems. Algemeen.
Getande weegbree-Inheems. Vrij zeldzaam.

Wetenswaardigheden

Weegbree was een bekend kruid om wonden te genezen, door het als een papje op snijwonden en kneuzingen te leggen. Het blad van Grote weegbree is ook een huismiddeltje tegen jeuk. De weegbree was gewijd aan Sint-Jan. De plant werd geplukt door jonge vrouwen die de bladeren onder hun hoofdkussen legden in de hoop 's nachts van hun toekomstige echtgenoot te dromen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl