Wilde planten in Nederland en België

Groene nachtorchis - Dactylorhiza viridis

Frysk

English-Frog Orchid

Français-Orchis grenouille

Deutsch-Grüne Hohlzunge

Synoniemen-Coeloglossum viride

Familie-Orchidaceae (Orchideeënfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Dactylorhiza is afgeleid van het Oud-Griekse dactylus (teen of vinger) en rhiza (wortel). Het slaat op de vingervormige wortelknollen. Viridis betekent groen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Mei en juni.

Afmeting-6-30 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Joachim Lutz - cc by-sa 4.0


Bernd Haynold - cc by-sa 3.0

Wortels-Vingervormige wortelknollen. Langwerpige, nauwelijks samengedrukte, meest diep twee- of driedeIige knollen met dunne bijwortels.


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc by-nc 3.0

Stengels-Onbehaarde, stompkantige, geelgroene stengels met bruinachtige scheden aan de voet.


© John Breugelmans - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Jerzy Opiola - gfdl


Bernd Haynold - cc by-sa 3.0

Bladeren-Er zijn twee tot vijf blauwgroene bladen. De onderste zijn bijna rond tot langwerpig en zijn in een korte, gevleugelde steel versmald. De hogere, zittende bladen zijn kleiner, smaller en eirond-lancetvormig tot lancetvormig. Naar boven toe worden ze kleiner. Vaak staan ze in twee rijen. Er is hoogstens één schutbladachtig stengelblad.


Thierry Pernot - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Saltet - cc by-sa 3.0


Jerzy Opiola - gfdl


Jerzy Opiola - gfdl

Bloemen-Tweeslachtig. De lancetvormige of langwerpige, stompe en meestal drienervige schutbladen zijn even lang of langer dan de bloemen. De bloemen zijn groengeel, heldergroen of van buiten roodbruin aangelopen. De bloemdekbladen zijn helmvormig samengebogen. De 6-8 mm lange bloemlip met rechte zijden is groengeel, teruggebogen en aan de top drietandig. De middelste tand is korter dan die aan de zijkanten. De zeer korte, groenwitte spoor is bijna zakvormig en veel korter dan het rolronde tot spilvormige, gedraaide vruchtbeginsel. De helmhokjes zijn roodachtig.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

C.A.J. Kreutz - verspreidingsatlas.nl

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. Eenzaadlobbig.


afid - cc by-nc 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vrij natte, matig voedselarme, stikstofarme, niet of weinig bemeste, zwak zure tot kalkhoudende grond (mergel, zand, leem, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Grazige hellingen, blauwgrasland, kalkgrasland, rivier- en beekbegeleidend grasland, hooiland, bermen, rotsrichels en gebergten.

Verspreiding

Wereld-Een gebergteplant van de koude en gematigde streken op het Noordelijk halfrond. Zeer zeldzaam in de laagvlakte van Noord-Frankrijk tot Jutland en Noord-Polen.

Nederland-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl