Wilde planten in Nederland en België

Dwergbloem - Centunculus minimus

Frysk-Wyterfkes

English-Chaffweed

Français-Mouron nain

Deutsch-Acker-Kleinling

Synoniemen-Anagallis minima, Lysimachia minima

Familie-Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Centunculus is afgeleid van het Latijnse woord cento (weinig waarde), naar de kleinheid van de plant of van cento (lapwerk), naar de manier waarop het de grond bedekt. Minimus betekent zeer klein of de kleinste.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m september.

Afmeting-1-5 cm.

© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Alex Popovkin - cc by 2.0


Alex Popovkin - cc by 2.0


Peter Meininger - freenatureimages.eu

Wortels


europeana.eu - cc by-sa 3.0


Alex Popovkin - cc by 2.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc0-1.0


bisque.iplantcollaborative.org - cc0-1.0

Stengels-De rechtopstaande stengels kunnen al of niet vertakt zijn. Daarnaast zijn er ook liggende of opstijgende takken.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Branko Bakan - freenatureimages.eu


Alex Popovkin - cc by 2.0

Bladeren-De verspreidstaande blaadjes zijn eirond, stomp of kort toegespitst, hebben onderen een zwart randje en met een zeer kort steeltje.


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Alex Popovkin - cc by 2.0


Alex Popovkin - cc by 2.0

Bloemen-Tweeslachtig. De witte of bleekroze, 1-2 mm grote bloemen zitten bijna verborgen in de bladoksels. Ze zijn dus zeer kort gesteeld. Meestal zijn ze viertallig, urnvormig en tot iets over de helft gespleten. De kroonbladen zijn korter dan de toegespitste kelkbladen. De bloemen zijn alleen 's middags geopend.


Erik van Dijk - cc by-nc-nd 3.0


Bas Kers - cc by-nc-sa-2.0


Bas Kers - cc by-nc-sa-2.0


AlexV. Popovkin - cc by 3.0

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Alex Popovkin - cc by 2.0


Alex Popovkin - cc by 2.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure grond. Vaak op oppervlakkig verdichte bodem (zand, maar ook wel op leem, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Duinvalleien, open plekken in binnenduinweiland, drooggevallen duinpoelen, aan de bovenrand van kwelders (schorren), op en langs heidepaadjes, leemkuilen, afgeplagde heide, op vochtige zandwegen, beekstrandjes, plagplekken in beekdalgrasland, open plekken in schraal hooiland en weiland, akkers (met name in ploegvoren in graanakkers op löss), zandwinningsplassen, ijsbaantjes, op de bodems van droogvallende visvijvers en grindpaden.

Verspreiding

Wereld-In alle werelddelen, maar het meest in West- en Midden-Europa.

Lysimachia minima

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl