Wilde planten in Nederland en België

Dauwnetel - Galeopsis speciosa

Frysk-Daunettel

English-Large-flowered Hemp-nettle

Français-Galéopsis bigarée

Deutsch-Bunter Hohlzahn

Synoniemen

Familie-Lamiaceae (Lipbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Galeopsis is afgeleid van het Griekse galea (bunzing, wezel of marter) enopsis (uitzien, voorkomen of gezicht), omdat de geopende bloemkroon werd vergeleken met de geopende bek van een bunzing, wezel of marter. Speciosa betekent schoon of fraai.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-60-150 cm.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


GT1976 - cc by-sa 4.0


Bff - cc by-sa 3.0


Christian Fischer - cc by-sa 3.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De rechtopstaande, vierkantige stengels zijn vaak vertakt. Onder de verdikte knopen groeien scheef omlaag wijzende borstelharen op een sokkeltje.


André Karwath - cc by-sa 2.5


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Benjamin Zwittnig - cc by 2.5 si

Bladeren-De bladparen staan kruisgewijs tegenover elkaar. De eironde tot langwerpige bladen zijn getand, gesteeld en hebben een versmalde of afgeronde voet. De bladranden zijn gezaagd tot gekarteld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Bff - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De veelkleurige bloemen groeien in dichte schijnkransen aan de voet van de bovenste bladeren. Ze zijn 2,3-3,4 cm lang. De buis is lichtgeel. De zijslippen worden naar de top wit. De onderlip is donkergeel aan de voet. De middenslip van de onderlip is paars met een iets witte zoom. De buis is twee tot drie keer zo lang als de vijftandige kelk. De helmknoppen zijn paars. Het vruchtbeginsel is bovenstandig.


Andreas Eichler - cc by-sa 4.0


Andreas Eichler - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


André Karwath - cc by-sa 2.5

Vruchten en zaden-Een vierdelige splitvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Dominicus Johannes Bergsma - cc by-sa 4.0


Benjamin Zwittnig - cc by 2.5 si


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, vrij open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vooral stikstofrijke, kalkarme, humeuze grond (zand, leem, zavel en veen).

Groeiplaatsen-Kalkarme wintergraanakkers, aardappelvelden, verstoorde plekken in bermen, ruderale plaatsen, houtwallen, struwelen, bosranden, kapvlakten, ruigten, slootkanten, langs greppels en spoorwegterreinen.

Verspreiding

Wereld-West-Azië (oostelijk tot in Midden-Siberië) en Oost-, Noord-, West- en Midden-Europa.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Verdwenen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl