Wilde planten in Nederland en België

Buntgras - Corynephorus canescens

Frysk-Lytse bjint

English-Grey Hair-grass

Français-Corynéphore

Deutsch-Silbergras

Synoniemen

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Corynephorus is afgeleid van het Griekse coryne (knots) en phero (ik draag), omdat de naald aan de top in een knots uitloopt. Canéscens betekent grijsachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni en juli.

Afmeting-10-35 cm.


Florent Beck - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


AnRo0002 - cc0


Salicyna - cc by-sa 4.0


J.-H. Janßen - cc by-sa 3.0

Wortels-Geen wortelstokken, maar een dicht wortelstelsel. De worteldiepte is  20 cm tot soms ruim 50 cm en horizontaal tot ongeveer 50 cm buiten de pol. Delen van de lange wortels met vele korte, fijne zijworteltjes.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbar.nhg-nuernberg.de


herbariaunited.org

Stengels-Dichte pollen vormend. De rechtopstaande stengels zijn blauwgrijs en naar de voet vaak paarsig of roze.


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-De blauwgrijze, lijnvormige, stijve, rechtopstaande bladeren zijn borstelachtig ingerold. Ze zijn ruw door hele kleine stekeltje en hebben een scherpe punt. Het tongetje is spits en 2-4 mm.


AnRo0002 - cc0


AnRo0002 - cc0


Nordlicht - cc by-sa 3.0


Franz Xaver - cc by-sa 3.0

Bloemen-Tweeslachtig. De zilvergrijze bloempluim is fijn vertakt. Eerst zijn de bloeiwijzen samengetrokken, tijdens de bloei gaan ze open staan en vormen pluimen, maar na de bloei is de pluim weer samengetrokken en vaak roodachtig aangelopen. De 3-4 mm lange aartjes bevatten twee bloemen, die zijn ingesloten door twee ongeveer even grote kelkkafjes (met één nerf). De kelkkafjes zijn langer dan de bloemen. De naald van het onderste kroonkafje is knotsvormig verdikt en in het aartje verborgen. De aaras is behaard.


Nordlicht - cc by-sa 3.0


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Zihao Wang - cc by 4.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Alain Lagrave - cc by-sa 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pioniervegetaties) op droge, voedselarme, zwak zure, kalkarme, meestal humusarme, vaak stuivende zandgrond. Buntgras is goed bestand tegen extreme omstandigheden zoals grote hitte, droogte, kalkloze, zure bodems en voedselarme situaties.

Groeiplaatsen-Duinen, dennenbosranden, droog zuur grasland, heide, zandverstuivingen, rivierduinen, zandige bermen, greppelkanten, spoorwegterreinen, zandgroeven en verlaten akkertjes.

Verspreiding

Wereld-Van Marokko via Zuidwest- en Midden-Europa tot in West-Rusland en Zuid-Scandinavië. De westgrens loopt door het uiterste oosten van Engeland.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl