Wilde planten in Nederland en België

Bont kroonkruid - Securigera varia

Frysk-Kroanklaver

English-Crown Vetch

Français-Coronille bigarrée

Deutsch-Bunte Kronwicke

Synoniemen-Coronilla varia

Familie-Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Securigera is afgeleid van het Latijnse woord securis (bijl) of van secare (snijden). Varia betekent afwisselend (gevarieerd in kleur, vorm e.d.).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm- Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-30-120 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een fors, vertakt wortelstelsel met uitlopers.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De lange, geribde, liggende, klimmende of opstijgende stengels zijn meestal niet of weinig behaard en vaak sterk vertakt.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De verspreidstaande, oneven geveerde bladen zijn eerst drietallig, maar later zijn ze geveerd met zeven tot twaalf paar deelblaadjes die 0,6-1,6 cm zijn en altijd met een topblaadje. De deelblaadjes zijn elliptisch of langwerpig en zonder rank. De bladrand is gaaf. De steunblaadjes zijn klein, vliezig en niet vergroeid.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemstelen zijn anderhalf tot drie keer zo lang als de kelkbuis. De bloemen staan schermvormig bijeen met vijf tot twintig bloemen per hoofdje. De bloeiwijzen staan op lange stelen in de bladoksels, die boven de rest van de plant uit komen. De kroonbladen zijn 1-1½ cm (zelden korter). De kroon heeft een roze, paars gestreepte vlag, vaak witte zwaarden en een roze kiel, die uitloopt in een paarse, spitse punt, maar sommige planten hebben vrijwel witte bloemen. Elke bloem heeft tien meeldraden (de bovenste zijn vrij) en één stijl en stempel. Het vruchtbeginsel is bovenstandig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De vruchten staan handvormig bijeen. Rechtopstaande, 1,5-8 cm lange peulen met drie tot acht, 4-6 mm lange vierkantige leden (de insnoering tussen de zaden) en lopen uit in een kromme snavel (de stijlrest) zonder zaden. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, basische grond (zand, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Dijken, bermen, duinen, ruderale plaatsen, weiland, hooiland, kalkgrasland, langs bosranden, struwelen, kreupelhout, spoorwegterreinen, bij meelfabrieken en op mijn-, industrie- en haventerreinen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuid-, Midden- en Oost-Europa en Zuidwest-Azië.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Ingeburgerd. Zeldzaam.

Wallonië-Ingeburgerd. Zeldzaam.

Toepassingen

Medicinaal-De plant is giftig voor paarden door de aanwezigheid van nitroglycosiden. Thee gezet van de plant schijnt verlichting te bieden bij astma en nerveuze hartklachten.

Vermeerderen-Scheuren.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl