Namen
Nederlands: Fluitenkruid (Fluitekruid)
Frysk: PiipkrŻd
English: Cow parsley (Wild chervil, Bur chervil, Keck)
FranÁais: Anthrisque sauvage
Deutsch: Wiesen-Kerbel
Wetenschappelijk: Anthriscus sylvestris
Familie: Schermbloemenfamilie, Apiaceae
Geslacht:
Anthriscus, Kervel
Naamgeving: Fluitenkruid dankt zijn Nederlandse naam aan het feit dat van de stengel fluitjes gemaakt kunnen worden. Om een fluit te maken moet bij een holle fluitenkruidpijp, met onderaan een dichte knoop, ongeveer halverwege een snee overlangs gemaakt worden. Anthriscus komt uit het Grieks. Bij de Oude Grieken was Anthriskon de naam voor een ons onbekende schermbloem. De naam is op dit geslacht overgegaan en zou samenhangen met antherix (halm). Sylvestris betekent " in het bos groeiend" .

Beschrijving
Afmeting: 60 cm tot 1,5 meter.
Levensduur: Overblijvend. Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).
Bloeimaanden: Mei en juni.
Wortels: Een penwortel. Worteldiepte 20 cm tot 1 meter.
Stengels: De stengels zijn bovenaan vrijwel kaal. Onderaan groeien op de ribben korte, teruggerichte haren.
Bladeren: De dofgroene bladeren zijn 2 tot 3-voudig geveerd. De deelblaadjes zijn langwerpig toegespitst. De bladscheden zijn dicht behaard op de ribben en aan de randen wollig gewimperd.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte, 3 tot 4 mm grote bloemen vormen samen schermen met 4 tot 15 stralen zonder omwindsel. Er zijn 4 tot 8 omwindselblaadjes van 2 tot 5 mm lengte. Ze zijn breed langwerpig, plotseling lang toegespitst en aan de rand gewimperd. De randbloemen zijn enigszins stralend. De kroonbladen zijn afgerond of afgeknot. De bloemsteel heeft onder de vrucht een krans van korte stekelharen.
Vruchten: Een splitvrucht. De zwarte of bruine, sigaarvormige vruchten zijn 0,7 tot 1 cm lang, glad en met een korte snavel. Aan de voet zijn ze borstelig behaard. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke grond (zand, leem, zavel en klei).
Groeiplaatsen: Bermen, dijken, grasland (ruig grasland), heggen, bosranden (voedselrijke zomen), bossen (loofbossen, parkbossen en grienden), lanen, waterkanten (o.a. langs rivieren), braakliggende grond, plantsoenen, zeeduinen, langs spoorwegen en moerassen (ruig rietland).

Verspreiding
Wereld
Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris
In bijna heel Europa, delen van AziŽ en in Noord- en Oost-Afrika.

Nederland

Zeer algemeen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Vlaanderen
Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen iin de Kempen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

WalloniŽ: Zeer algemeen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris

Flora Batava, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall. Deel 5 (1828)

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 5 (1800)

Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)

Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2014 Klaas Dijkstra